Parning planeras i April 2020 med Curry(hane ej bestämd)