Parning planeras våren 2020 med Curry(hane ej bestämd)