Parning med Duottar eller Curry planerad till våren 2022. Valpintresserade tar jag ställning till när parning är genomförd. Detta uppdateras på min hemsida.