Rajalas Biret 8 mån.
Vallar höns och ska förhoppningsvis valla får också.