Rajalas Duottar SE 39797/2019 Tik RLDN, HD-B, Prcd-pra fri genom arv, Pompesfri genom arv, Mor Skoglundens Curry Far Lapprikets Xarec Se 25150/2013

Duottar 2 år

Duottar ca 2 år

Rajalas Duottar RLDN Titel 2020