Lapprikets Xarec Se 25150/2013 Far till D-kull

Fjällfarmens Caio Se 17560/2011 Far till C-kull

Tomtängens Erox Se 29012/2011 Far till B-kull

Lappizaros Kanel Se 50414/2010 Far till A-kull